PayPal

Donați ptr IRIR prin PayPal


"Exercițiu" la Școala de Vară
(Valeriu Antonovici)

Misiunea

IRIR și-a propus să răspundă nevoii de a avea un institut de istorie dinamic, capabil șă abordeze teme sensibile sau controversate ale istoriei recente a României, prin care înțelegem perioada începînd din anul 1938 și pînă în prezent. Avem de-a face, deci, cu o perioadă marcată de două ideologii radicale ale secolului 20 – fascismul și comunismul, dar și cu perioada frămîntată a tranziției spre democrație de după 1989.

În consecință, IRIR urmărește trei obiective majore:
- să contribuie la democratizarea societății românești prin facilitarea – prin cercetare, instruire și publicare – procesului de prelucrare a unui trecut recent foarte problematic;
- să depășească atitudinea parohială a comunității academice române în domeniul istoriei recente prin studii comparative și prin crearea unui cadru complex de dialog și schimburi internaționale;
- să definească un cadru instituțional menit să promoveze profesionalismul și specializarea în rîndurile comunității de istorici români prin conferințe, dezbateri, seminarii, publicații, acces liber la librăria, arhivele și facilitățile Institutului, precum și printr-o prezență puternică în mass-media și pe Internet.