PayPal

Donați ptr IRIR prin PayPal


"Exercițiu" la Școala de Vară
(Valeriu Antonovici)

Arhiva și Biblioteca

Biblioteca IRIR este accesibilă în locația din Bdul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sc. B, Et. 4, de luni pînă vineri între orele 12-17.

Principalul scop al bibliotecii este de a colecționa și de a pune la dispoziție lucrări utile demersurilor de cercetare și documentare din cadrul IRIR.

Biblioteca institutului s-a îmbogățit prin achiziționarea și donațiile de monografii, colecții de documente, periodice și alte publicații avînd ca temă istoria recentă a Europei Centrale și de Est. Năzuința institutului nostru este de a avea o colecție foarte specializată în română și în limbi de circulație internațională, care să constituie o bază autentică pentru cercetare și documentare în istoria recentă. Biblioteca IRIR numără acum circa 5.000 de volume în română, engleză, franceză, germană, olandeză și rusă.

Cît privește colecția de periodice, IRIR deține, între altele: Journal of Contemporary History (1966-2002); Revue d’histoire moderne et contemporaine (1972-2001); Revue française d’Histoire d’Outre-mer (1972-2002); Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (1963-2003); Jahrbuch für Ostrecht (1964-1993); Revista Arhivelor (1926-2000); Magazin Istoric (1967-1998); Arhivele Totalitarismului (1994-2002); Sfera Politicii (1992-2002); Studia Politica – Revista Româna de Știință Politică (2000-2003) etc.

În arhiva IRIR se mai găsesc materiale din diverse surse – particulare și instituționale – măsurînd 26 de metri lineari de documente originale. Printre documentele cele mai prețioase se numără arhiva personală a lui Ghiță Ionescu, un teoretician de marcă al regimurilor comuniste, precum și documente ale unor personalități reprezentative ale emigrației românești din occident.

În arhivă se mai găsesc numeroase documente originale din arhiva organizației din Brașov a partidului comunist. Ca donație din partea Muzeului Holocaustului din Washington, Statele Unite, IRIR a primit circa 160.000 de pagini microfilmate, unice în România. Acest fond de mare valoare conține documente privind deportarea evreilor români în Transnistria, în timpul celui de-al doilea război mondial.

Alte documente provin din arhivele Ministerului de Externe, ale fostei Securități, arhiva privată a familiei Rațiu și Centrului pentru Studierea Arhivelor Stasi, din Berlin. Aceste documente conțin informații cuprinzătoare despre atacul asupra legației R.P.R. de la Berna (Elveția), comis la 14 februarie 1955 de un grup de emigranți români conduși de Oliviu Beldeanu.