PayPal

Donate for IRIR via PayPal


"Exercițiu" la Școala de Vară
(Valeriu Antonovici)

Regulamentul Școlii de Vară 2011

Scoala de vara 2010

Organizatorul școlii de vară IRIR este Fundaţia pentru Studiul Istoriei Recente a României (Institutul Român de Istorie Recentă), cu sediul în str. Radu Beller 8, sector 1, Bucureşti, reprezentată de Liviu Tofan în calitate de director. Organizarea evenimentului, precum şi managementul brandului „Şcoala de vară IRIR” sunt realizate de echipa Fundaţiei pentru Studiul Istoriei Recente a României.

Call for Papers

Proiectul

Şcoala de vară IRIR este un program educaţional care se adresează masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi de trecutul recent al României. Timp de cinci zile, cei selectaţi vor participa la dezbateri, conferinţe, proiecţii de film, workshop-uri, excursii tematice etc. În prezenţa unor reputaţi specialişti (istorici, politologi, sociologi, critici de artă, publicişti etc.), tinerii vor avea ocazia de a-şi prezenta ideile răspunzînd la întrebarea, în ce măsură comunismul a fost o formă de modernizare a societăţii româneşti.

Data şi Locul

Evenimentul se va desfăşura în perioada 28 august – 2 septembrie 2011 în localitatea Moeciu de Sus (judeţul Braşov).

Participanţii

Grupul ţintă se constituie din masteranzi şi doctoranzi (încadraţi în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România şi Republica Moldova) din domeniile istorie, ştiinţe politice, filosofie, arhitectură, artă, drept, jurnalism, teologie, litere, sociologie, psihologie, interesaţi de trecutul recent al României. Vârsta maximă a candidaţilor nu poate depăşi 35 de ani. Numărul de participanţi va fi de 20 de persoane.

Înscrierea

Candidaţii vor trimite pe adresa scoaladevara@irir.ro un Curriculum Vitae şi un eseu sau o cercetare de 5-10 pagini (format Microsoft Word, Times New Roman, font 12, cu diacritice şi aparat critic conform regulilor Academiei Române) cu privire la întrebarea: A fost comunismul o fomă de modernizare? Posibile teme sunt:

  • Memoria represiunii (Gulag-ul, marginalizarea, excluderea) vs. memoria împlinirilor (industrializarea, şcolarizarea, promovarea femeii, creşterea nivelului de trai, performanţele sportive);
  • Viaţă cotidiană, economie, societate, instituţii, propagandă şi cultură;
  • Omul nou;
  • Societatea cu o singură clasă;
  • Naţionalităţile conlocuitoare;
  • Supunere pasivă şi participare vs. contestare şi rezistenţă;
  • Mitologia comunistă;
  • Obedienţa, tradiţia, conformismul şi armonia în România comunistă;
  • Oameni ai muncii vs. cetăţeni;
  • Adeziunea elitelor.

Organizatorii nu doresc să limiteze aria tematică a subiectelor abordate de candidaţi. Orice propunere care se încadrează în tema anunţată este eligibilă. De asemenea, organizatorii încurajează propunerile care permit deschiderea interdiscipinară.

Termenul limită

Aplicaţiile pot fi trimise cel tîrziu până la data de 17 iulie 2011.

Selecţia

Lucrările aplicanţilor vor fi evaluate de un comitet ştiinţific alcătuit din specialişti recunoscuţi în mediul academic. În urma evaluării vor fi selectaţi 20 de participanţi la şcoala de vară IRIR 2011. Numele participanţilor vor fi anunţate pînă la data de 3 august 2011.

Candidaţii admişi vor primi informaţii suplimentare despre desfăşurarea Şcolii de Vară după anunţarea rezultatelor selecţiei. Pentru orice întrebări sau informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la adresa scoaladevara@irir.ro

Aplicând pentru Şcoala de Vară IRIR, candidaţii consimt ca lucrările lor să poată fi publicate/utilizate de IRIR cu condiţia menţionării numelui autorului. Toate aplicaţiile primite vor intra în arhiva IRIR.

Cheltuieli

Organizatorul va acoperi chetuielile de masă, cazare, evenimente speciale, excursii şi materiale didactice. Ca regulă generală, participanții suportă singuri cheltuielile de transport. Ca excepție, participanții care pleacă spre Moeciu de Sus din București, vor putea călători cu un autocar pus la dispoziție de organizatori. Cei care vin din alte zone ale țării, pot beneficia de o mașină a organizatorilor, care îi va transporta la Moeciu de Sus.

Drepturi şi obligaţii

Participanţii au următoarele drepturi:

• să participe la evenimentul „Şcoala de vară IRIR” fără a li se percepe niciun fel de taxe;

• să promoveze pe orice canal de comunicare participarea la eveniment;

• să primească diplome de participare la finalul Şcolii de vară.

Participanţii au următoarele obligaţii:

• să respecte Regulamentul „Şcolii de vară IRIR”, precum și indicaţiile şi deciziile organizatorilor;

• să nu angajeze numele „Şcolii de vară IRIR” în acţiuni defăimătoare care pot aduce prejudicii imaginii evenimentului şi/sau organizatorului, co-organizatorului şi sponsorului.

Co-organizatorul școlii de vară IRIR 2011 este Asociaţia Studenţilor la Istorie „Dacia”, asociație reprezentativă a studenților Facultății de Istorie a Universității București.

Sponsorul școlii de vară IRIR 2011 este Institutul pentru Liberă Inițiativă

Comments are closed.